0%
SK   /    EN   /    RU
diverzifikovaný stredoeurópsky
výrobca ferozliatin

Široká
Slovensko

OFZ je diverzifikovaným stredoeurópskym výrobcom ferozliatin. História spoločnosti siaha až do roku 1952. V súčasnosti vyrába širokú paletu kremíkatých a mangánových ferozliatin, plnených profilov a vedľajších produktov.

dostupné v
slovenskom jazyku
anglickom jazyku

viac informácií

Novokuzneck
Rusko

OFZ Novokuzneck je prevádzka na výrobu plnených profilov pre oceliarsky priemysel, ktorej vlastníkom sa spoločnosť OFZ, a.s. stala začiatkom roka 2016. V súčasnosti sa zameriava na výrobu CaSi profilu a zváracích profilov.

dostupné v
ruskom jazyku


viac informácií

Martin
Slovensko

DS Martin, a.s. bola založená v roku 1997 ako pokračovanie výrobcu: „Závod motory ZETOR". V roku 2015 došlo k jej zlúčeniu s OFZ, a.s.. Spoločnosť vyrába a obchoduje s naftovými motormi, náhradnými dielmi a kooperáciami.

dostupné v
anglickom jazyku


viac informácií